Vem var Rafeal

Rafael var en italiensk konstnär som föddes år 1483 och dog år 1520. Han var dessutom en arkitekt och var en del av renässansens konstnärs-elit. Han, tillsammans med Leonardo Da Vinci och Michelangelo, tog renässansens konst till en ny nivå. De tillsammans gjorde konst som idag anses som representanter av renässansen och dess konst.

Rafaels far var son till en målare och under hans uppväxt lärde han sig mycket av sin far. Hans fars målarstil syns tydligt i Rafaels målningar genom färgerna. Rafael mest tidiga målningar hade mycket ljusa och klara färger men harmoniska drag och symmetrisk stil. Detta var något hans far, Giovananni Santi hade mycket av i sina konstverk. Dock dog hans både föräldrar i tidig ålder vilket innebar att snabbt behövde bli självständig. Rafael spenderade sina unga år genom att upptäcka sina olika talanger och bemästra dem.va_-_raphael_christs_charge_to_peter_1515

Hans tidigaste verk var Maria krönes i himmelen, som gjordes mellan åren 1502 till 1503, som än idag finns i Vatikanmuseet. Ett annat verk är Maria trolovas, som gjordes år 1504. Det som kännetecknar de tidiga konstverken är färgerna, dragen och stilen. Efter hans tidiga verk började han experimentera med olika tekniker och utvecklade Klärobskyr. Klärobskyr var en målarteknik som kombinerade ljus och skugga. Färgerna var starkt kontrasterade, vilket gav målningen spänning och inlevelse.

Rafaels talang började så småningom uppmärksammas i Rom och påve Julius II av Donato Bramante gav honom uppdraget att dekorera de påvliga privatvåningarna. Rafael skulle dekorera stanzerna i Apostoliska palatset i Vatikanen. Efter uppdraget var påven imponerad av det han hade gjort och han började få allt fler uppdrag. Ett av de uppdragen var fresken “Skolan i Aten”. “Skolan i Aten” gjordes mellan år 1509 och 1511. I den syns många av de grekiska filosoferna. Filosofer som Platon och Aristoteles. Den var gjord för att dekorera påvens personliga bibliotek i Apostoliska palatset.