Pablo Picasso

Pablo Picasso föddes år 1881 i Andalusien, Málaga. Han var son till José Ruiz y Blasco som var teckningslärare. Redan vid tidig ålder uppmärksammades Picassos konstnärstalang när han gjorde avancerade målningar och teckningar. På grund av hans konstnärs talang började han konstskola år 1895 när familjen flyttade till Barcelona. Året efter det blev han antagen på konstnärsakemdin i Madrid.

Pablo Picasso var en spansk konstnär och poet som var en av modernismens huvudperson. Picasso var nyskapande konstnär i modernismens konst och aktiv inom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor. Hans tidiga konstverk var oftast sorgliga motiv med långdragna tunna människor i misär och förfall. Det var oftast i par eller familjegrupper och färgerna var i blåa toner. Efter perioden när hans kort hade sorgliga motiv började han måla i alltmer ljusa färger. De var oftast i varma toner som orange och rosa. Konstverken hade motiv som var harmoniska. De var bland annat befolkade av cirkusfolk och figurer ur commedia dell’arte. Commedia dell’arte är en teaterform som gör parodier av olika yrkesgrupper.1075346314_54c5ccc4bb_b

Under åren 1906 och 1907 inspirerades Pablos konst av konstnären, Paul Cézanne. Konsten hade många starka färger med afrikansk stamkonst. Av den inspirationen målade han “Flickorna i Avignon” år 1907. “Flickorna i Avignon” som är en av Picassos mest kända verk har västafrikanska masker, starka och varma färger som var mycket orange och gult. Verket anses också ha startat kubismens period och av denna anledningen är det en mycket viktig målning för kubismen. Verket har både afrikanska masker och oceaniska figurer. Det föreställer en bordellscen men sjömän. Namnet kommer från Avignon som en är bordelldistrikt i Barcelona.

Genom att Picasso var mycket nyskapande inom konsten anses det av många att han startade kubismen. Picasso är av den anledningen en viktig figur inom kubismen. Hans tog konst dessutom fart på modernismen.