Om oss

Det här är en webbplats om konst och lärande. Vad är kopplingen mellan dessa två ämnen, kan man fråga sig? Konst är väl en sak och lärande en annan? Det är visserligen sant, men konst kan vara ett fantastiskt komplement till traditionellt lärande. Det finns ett flertal yrkeskategorier som befinner sig i gränslandet mellan konst och lärande, bl. a konstpedagoger och museipedagoger. Vad en musei- eller konstpedagog (och flera andra yrken) gör kommer den här webbplatsen titta närmare på.

Vidare kan man här hitta information och artiklar om människor som arbetar med konst och lärande på olika sätt och hur dessa discipliner korsbefruktar och tangerar varandra. Hur kan olika konstformer befrämja lärande? Hur kan elever och lärare använda sig av konst för att underlätta pedagogiken?26789779665_7717af0694_b

Inom Norden och Sverige har det under många år gjorts flera satsningar på att främja läroprocesser som innefattar konst. Det finns statliga institutioner som Riksutställningar och aktiebolag som NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. Dessa båda organisationer och vad de gör, tas även det upp.

Konst har, som alla vet, få begränsningar. Det måste idag inte vara en målad bild eller ett fotografi, ett musikuppförande, en film eller en teateruppsättning. Det kan även vara exempelvis ett performanceuppträdande eller video- och datakonst. Hur påverkar alla dessa uttrycksmöjligheter olika inlärningsprocesser? Hur kan man framgångsrikt använda sig av det?

Som sagt – begränsningarna är få och möjligheterna många. Här samlas idéer om utställning, pedagogik, sätt att samarbeta, gränsöverskridande tankar, konsthantverk, handarbete och workshops, för att nu nämna några exempel. Välkommen!