Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci föddes år 1452 och dog år 1519. Han var en vetenskapsman, uppfinnare, filosof och konstnär. Under hans livstid gjorde han karriär inom många yrken inkluderande matematiker, musiker och ingenjör. Idag är han mest känd för hans verk “Mona Lisa”. Mona Lisa ses idag som en referens av renässansen. Förutom “Mona Lisa” gjorde Da Vinci en hel del fresker och ett av hans mest kända är “Nattvarden”. “Nattvarden” betraktas som ett av de första verken som är enligt högrenässansens ideal.

Da Vinci föddes som ett utomäktenskapligt barn och av denna anledningen fick han namnet Leonardo Da Vinci. Da Vinci betyder “från Vinci” vilket syftar på “Leonardo, herr Pieros son, från Vinci”. Han föddes som utomäktenskapligt barn till Ser Piero och hans mor var en ung bondekvinna. Efter att han föddes lämnades han till fadern. Da Vincis mor lämnade honom för att gifta sig med en annan man, och av denna anledningen växte han upp med sin far. Inte lång tid efter att modern lämnade honom gifte sig fadern med en annan kvinna och fick totalt 17 barn med henne.paisagem_do_arno_-_leonardo_da_vinci

Tidigt i Da Vincis år började han upptäcka sina talanger inom grenar som musik och konst. I samband med det tog det inte lång tid innan hans talanger upptäckes. Han sattes av denna anledningen som lärling hos konstnären, Andrea del Verrocchio. Som elev hos honom lärde sig Da Vinci mycket om att skulptera och inom kort tid började han bemästra tekniken. Det tog inte lång tid innan han till och med blev bättre än Andrea del Verrocchio. Redan vid 20 års åldern blev Da Vinci en mästare inom konst och ordet spred sig.

Da Vinci beställdes av kyrkor och andra från samhällets elit för att bland annat måla av dem och dekorera viktiga byggnader. I samband med det gjorde han fresker som Nattvarden.